City Buddy OY:n (Foxtrail Helsingin) yleiset sopimusehdot. (Y-tunnus 2828343-6)

Johdanto

City Buddy OY tarjoaa asiakkaille itsenäisesti kuljettavia kävelyreittejä Helsingissä yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Näitä pysyvästi asennettuja kävelyreittejä kutsutaan Foxtrail-reiteiksi (jäljempänä niihin viitataan termillä ”Foxtrail-reitti” tai ”reitti”).

Foxtrail-reitit käsittävät näkymättömän polun ja rasteja. Rasteihin liittyy peli, laite ja/tai kuvaus, joiden avulla osanottaja voi selvittää seuraavan aseman sijainnin. Jos asia ei selviä muutamassa minuutissa, käytettävissä on neuvontapalvelu, josta saa apua tekstiviestillä tai soittamalla.
Näissä yleisissä sopimusehdoissa on kuvattu City Buddy OY:n ja Foxtrail-reitillä kulkevien osanottajien sopimusperäiset oikeudet ja velvollisuudet.

Sopijapuolet

1.1 Palveluntarjoaja

City Buddy OY -yhtiö, jonka kotipaikka sijaitsee Helsingissä (jäljempänä ”City Buddy” tai ”palveluntarjoaja”). Palveluntarjoaja tekee yhteistyötä valittujen kumppanien (jäljempänä ”kumppaniyritykset”) kanssa Foxtrail-reitin tarjoamiseksi täydellisenä pakettina.

1.2 Osanottajat

Osanottajat (jäljempänä ”osanottajat” tai ”asiakkaat”) on luokiteltu yksityishenkilöiksi tai ryhmiksi:

- ”Yksityishenkilöillä” tarkoitetaan pieniä ryhmiä, joissa on 2–6 henkeä ja jotka kulkevat reittiä jalkaisin tai julkisilla liikennevälineillä.

- ”Ryhmillä” tarkoitetaan suuria ryhmiä, joissa on vähintään 7 henkeä ja jotka kulkevat reittiä ainoastaan jalkaisin tai julkisilla liikennevälineillä.

Jos tilaus käsittää yli 6 henkeä, osanottajat jaetaan 2–6 hengen tiimeihin (jäljempänä ”tiimit”).

2. Sopimuksenteko

2.1 Palvelujen tarjonta City Buddy tarjoaa palvelujaan Internetissä verkkosivustonsa kautta.

2.2 Tilaus

2.2.1 Yksityishenkilöt
Napsauttamalla Osta-painiketta yksityishenkilö tekee sitovan tarjouksen ostaa yksi tai useampi Foxtrail-tapahtuma. Sopimus yksityishenkilön kanssa syntyy, kun City Buddy lähettää sähköpostiviestin, jossa on varausvahvistus ja Foxtrail ohjeet.

2.2.2 Ryhmät
Ryhmät pyytävät ei-sitovaa tarjousta City Buddylta Foxtrail-tapahtumien myymiseksi puhelimitse tai sähköpostitse. Sopimus tulee voimaan, kun City Buddy lähettää sähköpostiviestin, jossa on tilausvahvistus.

2.2.3 Sopimusehtojen hyväksyminen
Tilaamalla Foxtrail-tapahtuman kaikki osanottajat hyväksyvät ehdoitta verkossa näkyvät hinnat (yksityishenkilöiden kohdalla) tai tarjouksessa mainitut hinnat ja tapahtuman hallintamaksun (ryhmien kohdalla) sekä nämä yleiset sopimusehdot.

2.3 Maksaminen
Yksityishenkilöt suorittavat Foxtrail-maksut verkossa.

Ryhmätilausten kohdalla City Buddy lähettää laskun koko summasta postitse tai sähköpostitse.

Jos maksua, jota ei ole maksumuistutuksesta huolimatta suoritettu, joudutaan perimään oikeusteitse (ulosottona), osanottajalta veloitetaan 100 euron lisämaksu City Buddylle koituneiden kulujen peittämiseksi.

3. Sopimuksen muuttaminen

3.1 Yksityishenkilöt

3.1.1 Nettivarauksen voi muuttaa tai perua. Löydät tarpeelliset tiedot varausvahvistuksesta

3.2 Ryhmät

3.2.1 Ei peruutusoikeutta

Tilauksia ei voi peruuttaa, mutta niitä voidaan muuttaa tai siirtää.

3.2.2 Tilauksen muuttaminen

Osallistujien määrää voidaan vähentää kahdeksan päivää ennen varattua alkamispäivää. Jos osallistujamäärää vähennetään seitsemän päivää tai vähemmän ennen alkamispäivää, laskutetaan 100 prosenttia alkuperäisestä tilauksesta.

3.2.3 Lähtöpäivän muuttaminen

Tilaus voidaan siirtää toiseen päivään, jossa on vapaita lähtöhetkiä.

Jos ryhmän osallistumista ei voida siirtää vaihtoehtoiseen päivään, tilaussumma veloitetaan kokonaan.

4. Palvelun laajuus

4.1 Omat palvelut

Foxtrail-reitit käsittävät erilaisia palveluja. Koska reittejä parannetaan jatkuvasti, tilausten välillä voi olla pieniä eroja. City Buddy pidättää oikeuden tehdä muutoksia verkkosivustossa esiteltyihin palveluihin myös lyhyellä varoitusajalla.

Palveluntarjoajan palveluluettelossa on seuraavat palvelut:

- tilattujen Foxtrail-reittien käyttö

- varaus- ja tietopalvelut

- neuvontapalvelun käyttö tekstiviestillä tai soittamalla
- pelin edellyttämät palvelut, kuten 
- laitteiden vuokraus
- sisäänpääsymaksut (museoihin, linnoihin tms.), jos niitä ei ole mainittu, ja yllätykset

Varausvahvistuksessa ja/tai tilauksessa mainittu palveluluettelo määrittää palveluntarjoajan tarjoaman palvelun laajuuden.

Foxtrail-varausvahvistus oikeuttaa haltijaa käyttämään reittiä ja pelissä tarvittavia laitteita. Se sisältää myös kaikki pääsymaksut reitin kumppaniyritysten kohteisiin, jotka on mainittu palveluluettelossa, jos muuta ei ole kerrottu.

4.2 Kolmansien osapuolien palvelut

City Buddy antaa asiakkaille myös tietoja ravintoloista, joissa nämä voivat käydä aterioimassa ennen Foxtrail-tapahtumaa ja sen jälkeen. Näiden ravintoloiden tarjoamiin ravitsemispalveluihin viitataan jäljempänä nimellä ”kolmansien osapuolien palvelut”.

Nämä kumppaniravintolat huolehtivat kolmansien osapuolien palvelujen tarjoamisesta ja laskutuksesta. Asianomaiset palveluntarjoajat ovat yksin vastuussa kolmansien osapuolten palvelujen saatavuudesta, laadusta ja turvallisuudesta.

5. Takuu

Foxtrail-reitit kulkevat ulkotiloissa ja rastit ovat kaikkien ulottuvilla.

Huolimatta säännöllisistä tarkistuksista ja reittien ylläpidosta on siis mahdollista, että yksittäiset rastit voivat olla lyhyitä hetkiä pois toiminnasta (tai toimia vain osittain). Tällaisessa tilanteessa osanottajilla ei ole oikeutta takuukorvauksiin City Buddylta

Takuu ei ole myöskään voimassa siinä tapauksessa, että neuvonta, ohjeet tai muut tiedot eivät ole käytettävissä.

6. Osallistumisehdot

6.1 Osanottajilta edellytetyt asiat

Osanottajien on kyettävä kävelemään poluilla ja suunnistamaan kaupungissa. Tämä edellyttää normaalia suuntavaistoa. Mitään paikallista tai alueellista tuntemusta ei tarvita.

Suositeltava vähimmäisikä on seitsemän vuotta. Koululuokkien kohdalla suositellaan osallistumista 5. luokalta lähtien. 

Lapset voivat osallistua vain vanhempiensa tai vähintään 16-vuotiaan valvojan seurassa. Kussakin tiimissä on oltava vähintään yksi henkilö, joka on yli 16-vuotias. 

6.2 Equipment needed by the participants

Foxtrail-reitillä tarvitaan seuraavia laitteita:

- vähintään yksi matkapuhelin, jolla voi vastaanottaa ja soittaa puheluita ja jolla on internetyhteys, ryhmää kohti, osanottajat vastaavat kaikista puhelu- ja käyttömaksuista.

- vapaa-ajan vaatteet ja hyvät kengät, jotka soveltuvat reitin kulkemiseen kulloisissakin sääolosuhteissa.

7. Foxtrail kuva

Jokainen joukkue suostuu varaamalla Foxtrailin, että kuva otetaan ja julkaistaan osoitteessa https://foxtrail.fi/trails/gallery. Kuvan voi poistaa ottamalla sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen info@foxtrail.fi. Sähköpostista tulee ilmetä Foxtrailin päivämäärä, aloitusaika ja varauskoodi.

8. Vastuukysymykset ja vakuutukset

Osanottajat kulkevat Foxtrail-reiteillä omalla vastuullaan. Kukin yksittäinen osanottaja päättää itse, tarvitseeko hän vakuutusta.

City Buddy ei vastaa mistään suorista tai välillisistä henkilö- tai omaisuusvahingoista, joita koituu Foxtrail-reitin ja sillä sijaitsevien rastien käytöstä.

Tämä vastuun rajoittaminen on voimassa myös siinä tapauksessa, että Foxtrailin työntekijä menettelee lainvastaisesti tai törkeän huolimattomasti. Ainoana poikkeuksena on, jos itse palveluntarjoaja menettelee lainvastaisesti tai törkeän huolimattomasti.

City Buddy ei vastaa kumppaniyritysten tarjoamista kolmansien osapuolien palveluista.

9. Tietosuoja

Foxtrail-tilausta varten tietoja kerätään, tallennetaan ja käsitellään lain edellyttämällä tavalla.

Foxtrail.fi-sivustossa kävijöistä kirjataan seuraavat tiedot: matkapuhelimen, tabletin, pöytäkoneen tai vastaavan laitteen IP-osoite, kellonaika ja päivämäärä, laitteessa käytössä oleva selainohjelma ja käyttöjärjestelmä sekä katsotut sivut. Mitään linkkejä ei kuitenkaan tehdä henkilökohtaisiin tietoihin, eikä tällaista tarkoitusta ole. Mikäli tietojen säilytykseen liittyy lakisääteisiä määräyksiä, yksittäisten tietojen säilytysaika voi olla enintään kymmenen vuotta.

Henkilökohtaisia tietoja, kuten tilauksen yhteydessä tai sähköpostitse annettuja tietoja (esimerkiksi nimeä ja yhteystietoja), käytetään yksinomaan kirjeenvaihtoon asiakkaan kanssa ja käsitellään yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten tiedot on annettu. Henkilökohtaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan silloin, kun se on liiketoiminnallisista syistä tarpeen. Henkilökohtaisia tietoja voidaan luovuttaa myös silloin, kun laki sitä edellyttää tai asiakas on siihen antanut nimenomaisen luvan.

Kaikki kolmansien osapuolien toimittamat palvelut, joita käytetään tietojen käsittelyyn, ovat tietosuojalakien määräysten alaisia. Asiakas suostuu siihen, että kaikkien osanottajien tiedot voidaan luovuttaa neuvontapalvelun henkilökunnalle sekä käytetyille kumppaniyrityksille tiedustelujen käsittelemiseksi ja hätätilanteiden hoitamiseksi.

10. Uutiskirje

Tekemällä tilauksen asiakas hyväksyy, että palveluntarjoaja voi lähettää hänelle sähköisen uutiskirjeen (”opt-in”). Asiakas voi milloin tahansa ilmaiseksi peruuttaa uutiskirjeen toimituksen napsauttamalla kussakin lähetetyssä sähköpostiviestissä olevaa verkkolinkkiä (”peruutuslinkki”).

Uutiskirjeessä City Buddy kertoo yksinomaan omista tarjouksistaan ja antaa lisäksi vapaa-ajan viettoon liittyviä tietoja ja ehdotuksia.

11. Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet ja kaikki muut Foxtrail-reitteihin, aloitusasiakirjoihin, suunnitelmiin, kuviin, teksteihin ja muihin City Buddyn materiaaleihin liittyvät oikeudet pysyvät aina palveluntarjoajalla.

Kaikenlainen Foxtrail-idean, aloitusasiakirjojen ja/tai City Buddyn muiden tuotteiden kopiointi, ulkopuolisille luovuttaminen tai julkaiseminen joko sähköisessä tai muussa muodossa on kielletty ja johtaa syytteeseen siviili- ja/tai rikoslain nojalla.

12. Muut yleiset määräykset

12.1 Sopimusehtojen erillisyys ja kattavuus

Mikäli jokin City Buddyn ja sen asiakkaiden välisen sopimuksen määräyksistä on pätemätön tai muuttuu sellaiseksi, se ei vaikuta sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen. Sopijapuolet korvaavat pätemättömän määräyksen pätevällä määräyksellä, joka on taloudelliselta vaikutukseltaan mahdollisimman lähellä pätemätöntä määräystä. Tämä määräys koskee kaikkia sopimuksessa mahdollisesti olevia porsaanreikiä mutatis mutandis -periaatteen mukaisesti.

Varauksen/tilauksen vahvistus ja nämä yleiset sopimusehdot yhdessä Foxtrailin verkkosivustossa ”usein kysyttyihin kysymyksiin” annettujen vastausten kanssa muodostavat koko sopimuksen palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä. Mitään liitännäissopimuksia ei ole.

12.2 Yleisten sopimusehtojen muutokset

City Buddy pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia näihin yleisiin sopimusehtoihin asiasta etukäteen ilmoittamatta. Voimassa on sopimuksenteon aikana verkkosivustossa saatavilla oleva versio.

12.3 Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palveluntarjoajan ja asiakkaiden väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset sopimusta koskevat riidat käsitellään yksinomaan City Buddyn kotipaikassa eli Helsingissä, Suomessa.

Päivämäärä: Tammikuu 2023

fiSuomi